Hovedgaard_Teglvaerk_Claywall_Volvox_R_12pg

Godt indeklima – ioner

Ionerne afgør hvordan vi har det.

Det tyder på at godt indeklima kan defineres som antallet af negative ioner pr kubikcentimeter.

De negative ioner renser luften. Det foregår ved at de lette negative ioner sætter sig på f.eks. en aerosolpartikkel fra tobaksrygning. Der dannes så en tung ion som fjerner forureningen.

Det gælder selvfølgelig også for allergener og virus.

Negative ioner har dokumenteret positiv virkning på stemningslejet, herunder ADHD, luftvejslidelser, på sårheling og smertebehandling.

Negative ioner i blodstrømmen fremmer afgiften af ilt til celler og væv modsat positive ioner der bremser iltoptagelsen. Iagttagelser tyder på at negative ioner kan stimulere det reticulu-endotheliale system, særlige cellegrupper der findes rundt omkring i organismen og har til opgave at optage og uskadeliggøre fremmedlegemer, bakterier og lignende.

God indeluft skal indeholde 2-4000 negative ioner, meget gerne betydeligt flere.

Moderne byggematerialer, herunder plastikmaling, kunstgulve og fugemasse er positivt ladet, samtidig optager elektronik og metalliske blæsere, filtre og kanaler i f.eks. klimaanlæg de negative ioner, og nettoresultatet er indemiljøer med negative ionværdier mellem 60 og 600 pr kubikcentimeter, de dokumenterede helbredsmæssige konsekvenser heraf afhjælpes derfor ikke nødvendigvis af anlæg til luftudskiftning.

Den lerbaserede maling fra Volvox afleverer en negativt ladet overflade og dens indhold af ler antages at producere negative ioner i forbindelse med luftens fugt. Hovedgård Teglværk/Volvox Danmark har igangsat forsøg der skal fastslå årsagen til at lokaler malet med vores maling har højt indhold af negative ioner. Som anført ovenfor spiller mange faktorer ind omkring ionbalance. Vi vil gerne medvirke til en afklaring.

Dokumentation / kilder / Link:

Sammendrag fra The Rotarian ”Ionerne afgør hvordan vi har det”

Fra Ingeniøren: ”Ioner helbreder sygt hus”